שלום אורח (התחברות)
ראשי   סודיות ופרטיות  
הצהרה על שמירת סודיות ופרטיות

באתר סקרן שמור מידע רגיש ורב ערך. אנו, יוצרי האתר, מודעים לכך ועושים הכל כדי לשמור על פרטיות הלקוחות והגולשים. מסמך זה נכתב כדי להבהיר חד משמעית את עמדתנו בנושא שמירת הסודיות ופרטיות הגולשים.

רבים מהסקרים בסקרן נערכים על ידי גופים מסחריים. הסקר עצמו, השאלות הנשאלות והתשובות המתקבלות, הם בגדר סודות מסחריים . יוצרי האתר מתחייבים בזה במפורש לא להשתמש בסודות אלה, לא למכור אותם, ולא למסרם לשום אדם או גוף בשום צורה שהיא.

כתובות הדואר האלקטרוני של נמעני הסקרים, הם בגדר סוד מסחרי, ומהווים פרטים אישיים וחסויים של אנשים. יוצרי האתר מתחייבים בזה לא לעשות בכתובות אלה כל שימוש שהוא מעבר לשליחת הפניה לסקר כפי שמתבקש מעת לעת על ידי עורך הסקר. הכתובות לא יועברו לצד שלישי כלשהו, לא ימכרו ולא יחשפו בכל אופן שהוא. עם זאת מובהר בזה כי כל אחריות, משפטית, מוסרית, ואחרת, לגבי הפניית הלקוחות לסקר עצמו, מוטלת על עורך הסקר.

אתר סקרן בנוי בשרת מאובטח ומגובה. עם זאת לא נוכל להיות אחראים לאובדן מידע מכל סוג שהוא: תקלות חומרה, וירוסים, מתקפות האקרים, וכו'. משתמשי האתר מתבקשים להוריד את החומר אליהם ולשמור עליו היטב.

סיור מודרך |  סודיות ופרטיות |  תנאי שימוש באתר |  שירי מערכות מידע